งานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาหาทางออก สู่ฝันที่เป็นจริง ในการสร้างธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาหาทางออก สู่ฝันที่เป็นจริง ในการสร้างธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562 ณ ปาริมาบ้านย่า จังหวัดชัยภูมิ

ข่าว / ประกาศ ดูทั้งหมด

 

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

ครั้งที่ 1/2562 ประชุมวันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 62

ครั้งที่ 2/2562 ประชุมวันอังคารที่ 5 มี.ค. 62

ครั้งที่ 3/2562ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 62

ครั้งที่ 4/2562ประชุมวันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 62

ครั้งที่ 5/2562ประชุมวันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 62

ครั้งที่ 6/2562ประชุมวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 62

ครั้งที่ 7/2562ประชุมวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 62

ครั้งที่ 8/2562ประชุมวันจันทร์ที่ 26 ส.ค. 62

ครั้งที่ 9/2562ประชุมวันพุธที่ 25 ก.ย. 62

ครั้งที่ 10/2562ประชุมวันจันทร์ที่ 28 ต.ค. 62

ครั้งที่ 11/2562ประชุมวันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 62

พิเศษ ครั้งที่ 1/2562ประชุมวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62

ครั้งที่ 12/2562ประชุมวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 62