งานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาหาทางออก สู่ฝันที่เป็นจริง ในการสร้างธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาหาทางออก สู่ฝันที่เป็นจริง ในการสร้างธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562 ณ ปาริมาบ้านย่า จังหวัดชัยภูมิ